Als ziekte

Amyotrofe laterale sclerose

Amyotrofe laterale sclerose, afgekort: a.l.s., is een ziekte die zich afspeelt in het ruggenmerg en de hersenstam. Deze ziekte zorgt ervoor dat er motorische zenuwcellen afsterven. Hierdoor verslechtert de communicatie tussen de hersenen en de rest van het lichaam.

Elk jaar krijgen ongeveer 3 personen de ziekte van als. De ziekte als komt meestal voor bij personen die tussen de 50 en 60 jaar oud zijn. In deze leeftijdsgroep zijn er in verhouding tot vrouwen meer mannen ALS patiënt. Deze verhouding geldt tot ongeveer 70 jaar, hierna zijn de verhoudingen gelijk.

ALS

De ziekte van als zorgt ervoor dat er motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en in de hersenstam afsterven. Motorische zenuwcellen zorgen ervoor dat de signalen die de hersenen afgeven doorgegeven worden naar de rest van het lichaam, dus ook naar de spieren. Doordat er minder motorische zenuwcellen zijn, kunnen de signalen minder goed doorgegeven worden naar de spieren, dit zal uiteindelijke leiden tot het verlies van vermogen in de spieren. In het ergste geval zorgt dit ervoor dat de spieren verlamt raken.

De ziekte zal uiteindelijk de dood van het slachtoffer betekenen. Als de ziekte van als al ver gevorderd is, zullen er te weinig motorische zenuwcellen zijn om het ademhalingsstelsel aan de praat te houden. De patiënt zal niet meer kunnen ademen, hierdoor zal hij uiteindelijk overlijden.


Oorzaak

Voor 95% van de ALS gevallen is geen duidelijke oorzaak te geven. Voor 5% is de oorzaak een genetische erfelijke aandoening. De meeste personen met ALS hebben de ziekte niet gekregen door een erfelijke afwijking. Voor hen is de oorzaak nog onbekend. Wel wordt vermoed dat ALS veroorzaakt wordt door milieufactoren.

Behandeling ALS

Er bestaan geen medicijnen voor deze ziekte. De behandelingen voor ALS zijn vooral gericht op de symptomen die de ziekte geeft. De spiersamentrekkingen worden tegengewerkt door spierverslappers. De patiënt zal ook logopedie en fysiotherapie krijgen om te kunnen blijven praten en bewegen.

In het eerste stadium van kinkhoest kan het helpen om antibiotica in te nemen, zodat de bacterie wordt gedood. De symptomen zullen dan minder worden en u kunt geen anderen meer besmetten. Kinkhoest wordt echter vaak pas opgemerkt in het tweede stadium. Dan pas treden er kenmerkende symptomen op. In dit stadium is de bacterie op zijn retour en zijn het de afvalstoffen die de symptomen veroorzaken. Een antibioticakuur kan u dan niet meer genezen. Het kan echter wel de koorts verminderen en besmetting voorkomen.

Levensverwachting

Patiënten met de ziekte van als hebben gemiddeld nog 3 jaar te leven nadat de eerste symptomen zichtbaar zijn. Een kleinere groep, 15%, leeft nog ongeveer 5 jaar en een enkeling, 5%, leeft nog ongeveer 10 jaar.